Telefon
WhatsApp

Abdurrahman Paşa Türbesi

Belen iskanından ikiyüz yıl sonra Abdurrahman Paşayı tarih sahnesinde görüyoruz. Belen coğrafyasına uygun karakterde, dağ ikliminin yerleştirdiği sağlam seciyeli ve dirayetli devlet adamlarımızdan...Malı, canı ve her biri birer paşa ve bey olan evlatlarıyla milli devletimizin gayret ve sadakatli hizmetkarlarından...

Şarap değil, barut kokan paşalarımızdan... Uzun süre "Bab-ı Suriye " olan ve 1704'lerde inşa edilmiş olan Bakras Kalesi önlerindeki Karamurt Hanının ağası... Dağlı beyleri dediğimiz (Tiyeki Hassa,Aktepe) beyleri Bektaşlı, Kılıçlı ve Mursaloğlu aşiretleri ile sıhhı bağlar kurup güçlendiler. 1768 de Bab-ı Ali, Abdurrahman Paşa'ya bir ucu Arsuz'u aşan geniş arazilerle Belen Mütevellisi görevini verdi. 1773'de Dersaadet İstanköy Harbi sonrası bu yeteneği bir daha ödüllendirdi. Önce Kapucubaşı'lığa yükseldi. Sonra içil (İçel) Mutasarrıfı oldu. Hem kendisi hem de iki oğlu değişik zamanlarda Halep'te Valilik yaptılar. 1976'da Adana Valisidir.

Ona Allah katında rahmetler dileyerek, buyrun bu mütevazi Osmanlı Paşasının mezar taşını birlikte okuyalım.


"Huvel Hallakul Baki, merhum ve mağfurul muhtaç,

    Hacı Abdurrahman Paşa ruhu için el-fatiha,,

Hece taşının dış yüzündeki Kitabenin tam metni;


   Huvel Hayyulbaki

    Olucak ferman-ı Hak, ister icabet davete

    Emrine muti olan cümle ererler izzete

    Azmedüb gitti beka mülküne bir merd-i sahi.

    Elçeküb fani cihandan erdi kurbu rahmete.   


Sağlığında ruz-i şeb ikram ederdi aleme

    Hanesinde nice kimse el sunardı nimete.

    Sab'kan Halep Valisi Cennet Mekan,

    Firdevsi aşiyan, merhum ve mağful muhtaç

    İlahi rahmeti rabbihil gafur, el Hac

    Abdurrahman paşa ruhuna el fatiha.


Hicri sene 1212 - fişevval