Telefon
WhatsApp

Kanuni Sultan Süleyman-Kurtuluş Hamamı

 Kanuni Sultan Süleyman tarafından Belen'de yaptırılan hamam, en son inşa edilen tarihi eserdir.

    Bugün her hattı ile ayakta duran Belen (kurtuluş) Hamamlarda aydınlatmayı sağlayan ve kubbede göz şeklinde yer alan motifler burada yaklaşık olarak bir yıldız şeklinde düşünülmüştür. Bugün burası ikinci bir soyunma yeri olarak kullanılmaktadır. Mekanın doğu tarafında geçişi sağlayan üç kapı yer almakta olup, soğukluğu ortadaki halvet kısmına diğeri de bugün boş olarak bulunan bir odaya açılmaktadır. Bu kısmında üzeri elips şeklinde bir kubbe ile örtülüdür. Halvet kısmı beşik tonozla örtülmüş olup, kollar arasında kareye yakın mekanlar yerleştirilmiştir. 

     Bu mekanların üzeride küçük kubbelerle örtülmüştür. Ortadaki ana mekanın üzeri kubbe ile örtülmüş, kubbe intikale mukarnaslı pandantiflerle kareden çokgen şekilde sağlanmıştır. Giriş kısmında ise, kapı üzeri seviyesinde kubbe kısmına kadar kademe kademe mukarnaslarla doldurulmuştur.

   Hamam caminin hemen sağında olup, Antakya - İskenderun eski yol üzerinde bulunmaktadır. Osmanlılarda hamamlar daima serbest bina olarak yapılmıştır. Şehrin kalabalık ve işlek yerinde bulunması bu anlayışın gerçek ifadesidir. Hamamın yapım tarihi giriş kapısı üzerindeki kitabeden anlaşılacağı üzere 972 (1563) 'dir.

     Hamamın giriş kapısı üzerinde yer alan kitabe iki satırhalinde sülüs yazısıyla yazılmış olup orjinal yazımı Transkiripsiyonu ve Türkçesi şöyledir. En Büyük Sultan ve Ulu Hakan Han oğlu Sultan Süleyman Han - Allah onun mülkünühükümdarlığını daim etsin. Bu Hamamın yapılmasını emretti.

    Vakıflar Müdürlüğü tarafından 2008 yılında restore edilen hamam günümüzde hizmet vermeye devam etmektedir.